Hepatit C är en sjukdom som skapas av att kroppen får ett virus. Sjukdomen rör sig framförallt i kroppen genom blodet. Hepatit C bildas när viruset inflammerar levern och det finns två olika typer av hepatit C. Det två olika kallas akut hepatit C vilket är en mildare variant av sjukdomen. Ofta så ser märker man inte om man har den akuta varianten. Denna typen kan också gå över utan behandling och den går över till kronisk hepatit C efter ungefär 6 månader om man inte botats. Kronisk hepatit C måste innebär andra typer av behandlingar. Hepatit C sprid oftast vidare genom blod i form av orena sprutor. Men sjukdomen kan också ges via blodgivare som bär på viruset eller med oskyddat sex där det finns blod inblandat.  Om man får hepatit C måste man följa de regler som finns kring sjukdomen av smittskyddslagen. Man måste göra detta för att sjukdomen klassas som allmänt farlig men på en mer positiv tråd kan man idag med hjälp av läkemedel bli helt frisk från sjukdomen.

Symtomen

Bara 10% av de med akut hepatit C får några symtom och dessa är ofta olika för de påverkade individerna. Det kan vara svårt att veta om man har akut hepatit C eftersom den delar symtomen med många andra sjukdomar. Symtomen som kan förekomma är illamående, kräkningar, feber, värk runt omkring i kroppen, huvudvärk, trötthet och så kan man tappa aptiten. Skulle sjukdomen inte behandlas kan man få fler värre symtom. Dessa symtom har också förekommit undernamnet gulsot och både huden och ögonvitorna får en gulaktig färg. Dessutom kan man få att urinen blir mer mörkfärgat och avföringen får en ljusare färg.  Dessa symtomen ökar och gamla försvinner och sedan efter några veckor utvecklas sjukdomen vidare och man blir trött och hängig. Detta håller i sig i någon månad.

Kronisk hepatit C fungerar något annorlunda istället för att man får några tydliga symtom så utvecklas sjukdomen utan att vissa några stora tecken. Istället tar levern skada utan att man känner av det. Problemet är att även om man inte känner av sjukdomen så kan levern ändå ta få stora skador.

Att söka vård

För att ta reda på om man har hepatit C lämnar man ett blodprov och som man får resultatet av efter en vecka.  Vid ett positivt prov tar man fler prover för att titta närmare på sjukdomen för att se de potentiella riskerna för den sjuka personen och om hen kan ha smittat andra. Man tar också prov för att titta på hur levern mår och om man behöver en potentiell behandling.

Det finns en mental påfrestning med att få en diagnos och därför finns det också stödgrupper för personer med Hepatit C. Om man får en positiv diagnos bör man fråga sin doktor vilka alternativ man har. De har skyldighet att förklara vad de olika behandlingarna innebär och du kan också vara med att besluta vilken behandling som ska tillämpas.

Det finns många olika typer av behandlingar, det viktigaste är att om man tror sig kunna ha Hepatit C att uppsöka vård.