Vem är en anhörig? Tänk dig att din far är exempelvis alkoholist, din syster är beroende knarkare eller din dotter är spelmissbrukare. De som är anhöriga till personer med tunga missbruk får ofta utstå det jobbiga med att dels vara en person som man ständigt blir ansvarig för eller som tar upp en stor del av ens eget liv. Frågan om hur man kan leva sitt eget liv i relation till missbrukare är en fråga för alla anhöriga och en jag ska försöka besvara.

Vanligaste anhöriga i Sverige

Några av de vanligaste personer som är utsatta för nära relationer med missbrukare är barn. Vart femte barn som växer upp i Sverige har en missbrukare inom familjen.

Hjälp som anhörig

Anhöriga till missbrukare kan själva ofta behöva stöd eller hjälp att hantera. Speciellt barn som ofta kan få svårigheter senare i livet på grund av relation till missbrukare. I vissa kommuner har man organiserat stödgrupper speciellt inriktade mot barn. Många barn har problem att prata om ens föräldrars missbruk. Problematiken för barn är ofta att man ofta är ensam och inte känner till andra med liknande förhållanden. Stödgrupper gör det möjligt för barn att dels prata med andra barn men också med en vuxen tillsammans med andra barn. Om du är ett barn och inte är myndig så är BRIS ett bra alternativ för hjälp. På BRIS stödlinje 116 111 kan barn få hjälp, stöd och rådgivning.

Men det är inte bara BRIS och det är inte bara barn som kan tänkas behövas hjälp. Vuxna kan också behöva söka hjälp. Ett bra alternativ är att kontakt vårdcentralen och därifrån kan man få en remiss för att besöka en psykolog eller terapeut.

Bra nummer att ha eller organisationer att ta kontakt med

116 111 (Bara för personer som är omyndiga) BRIS

Olika läns hemsidor kan erbjuda hjälp

020 84 44 48 Alkohollinjen

Vanliga symtom för missbrukare

Luktar alkohol eller andra preparat. Koncentrationsproblem är vanligt speciellt i relation till jobb och skola. Rastlöshet, irritation, nervositet, nedstämdhet och kan ofta förklara bort sina misstag med att man inte kommer ihåg osv.  Ett av de vanligaste symtomen är att man börjar förlora intresset för sina hobbyers och de blir helt plötsligt väldigt oviktiga.

Att konfrontera missbrukare

När man konfronterar missbrukare kan man inte vara anklagande utan ska vissa att man bryr sig. Man måste kunna ge konkreta bevis på hur problemet har påverkat ditt och hans liv. Det är viktigt att lägga energi på att förklara för personen hur det påverkar hen. Det finns olika reaktioner som man kan vänta sig exempelvis blir vissa arga och förnekar anklagelser. Det finns också personer som visar motsatta och blir lättade över att någon vill hjälpa en då det kan vara svårt att hjälpa sig själv. Det viktigaste när man fått en person att inse sitt missbruk är att försöka förstå att personen dels måste förstå att missbruket förstår sitt egna självförstörande beteende och att det gör skada i alla deras närliggande relationer.