Det finns många personer med problem relation till missbruk i Sverige. 2015 hade vi exempelvis 378 som vårdades för olika missbruk och beroende problem. Samtidigt fanns det ca 2000 personer som frivilligt sökt institutionsvård (rehab). Man gav också över 6000 personer med missbruk och beroende hjälp. Exempel på hjälp som missbrukare fått är tak över huvudet. Detta problem har inte gjort lättare av att man idag kan beställa droger på internet och nya droger så som Spice som bara ökar trycket på den svenska tvångsvården.  I Sverige dog ca 600 personer av drogrelaterade effekter 2014 en stor ökning från 2004 då bara ca 190 personer dog.

Heroin

Heroin är förmånligaste den tyngsta drogen av alla preparat vi idag ser på den svenska marknaden. Drogen ses som den tyngsta för hur snabbt beroendeframkallande effekten tar tag i användare. Drogen leder också ofta till stora problem dels för användaren men också för samhället. Heroin kommer ifrån morfin som i sin tur kommer från opium. Man kan röka, snorta eller ta heroin i en spruta.  Heroin är över 100 år gammalt efter det skapades av en britterna som ett läkemedel. Opium som både morfin och heroin har skapat många konflikter. Afghanistan som inte är känt som det konfliktfriaste landet står för nästan 80% av allt opium i världen.

Heroin fick sin stora framgång i USA på 20-talet då drogen lanserades som en hostmedicin. Det tog dock inte lång tid innan preparatet togs tillbaka av tillverkarna på grund av dess beroendeframkallande effekterna. Man kan Dra paralleller mellan hur Heroin var klassat till hur vanligt det är idag. I Sverige sågs heroin som ett läkemedel fram till mitten av 60-talet. Dessutom var det tekniskt sätt lagligt att använda drogen till slutet av 80-talet. Idag kan dömer vi dock missbrukare till fängelse detta på grund av att straffskalan är väldigt hård mot just heroin. Fängelse kan ges för så lite som 2,5 gram och det finns missbrukare som tar mer än hälften av detta 1,5 gram dagligen.

För den som tar heroin så fylls kroppen med en lättnad, blir varm i kroppen och förlorar smärtor, bekymmer. Efter man tagit heroin måste man få en nästa dos för att inte abstinensen ska kicka in. Man blir kallsvettig, kramper, diarré och får sömnproblem. Detta gör det svårt för missbrukare att inte ha heroin. Detta har lett till att människor med detta problem ofta blir offer för prostitution och kriminalitet.

Andra stora droger

Amfetamin kallas för tjack och är en av de vanligaste drogerna i Sverige och har stark effekt på brukaren och är en centralstimulerande drog. Man kan ta amfetamin på tre olika sätt genom spruta, snorta eller röka det. Påverkningar av amfetamin är att man blir mer kreativ och får minskat behov av mat och sömn. Man får bättre självförtroende och samtidigt blir man mer lugn. Missbruk av denna drogen framkommer ofta i relation till jobb och studerande. Amfetamin märks på personer som blir överdrivet intresserad av någon social aktivitet och att folk blir överdrivet social.

Kokain är den drog som kanske mest förknippas med de rika och Hollywood. Det vanligaste sättet att ta drogen är att snorta en vid lina. Drogen ger liknande effekt som amfetamin bara kortare och mer effektiv samtidigt som den är en av de dyraste drogerna. Detta leder ofta till att missbrukare får stora ekonomiska problem.