Den ideella organisationen brukarföreningen är till för att stödja människor som missbrukar knark. Organisationen arbetar med att hjälpa missbrukare genom stöd och olika behandlingar. Det intressanta är att organisationen ställer sig kritiskt mot de lagar och förordningar samt samhällets tankar kring droger eftersom de menar att det skapar med skada för narkotika användare. Organisationen skapades av personer som gått igenom den svenska vården för missbrukare och som menar på att det gör mer skada än gott.

Fakta om organisationen

Svenska brukarföreningen finns tolv olika städer runt omkring i Sverige. Organisationen har också gjort två föreningar för del de anhöriga till personer som lider av missbruk och som kan tänkas behöva stöd och en förening personer som vill stötta organisationen kamp för reducerade skador för missbrukare i samhället. Föreningen för personerna som stöttar budskapet kallas för Svenska Brukarföreningens vän organisation och innefattar allt ifrån politiker, forskare och journalister. Organisationen arbetar med att ge personer egenmakt och vill att polisen ska fokusera på att ta fast de personer som smugglar eller säljer olagliga preparat (knark) istället för att ge sig på de som missbrukar då det oftast bara skadar personerna ifråga. Målet för organisationen är att man ska se skillnaden emellan brottslighet och missbruk. Med detta menar organisationen att kampen emot brottslighet inte ska förstöra livet på människor som tar de olagliga preparaten men istället ska man se till att dessa personer får den vård man behöver från hälso- och sjukvårdssektorn.

Svenska Brukarnas projekt

”Liver or die” eller på svenska ”ingen lever utan lever” handlar om hepatit C en sjukdom som oftast sprids med av användandes av vissa droger. Viruset slår ut en persons lever och idag dör fler svenskar av sjukdomen än vad de gör av HIV.

Deras andra projekt heter ”Inget om oss utan oss” och bygger på att personer som är missbrukare själva måste vara med att finna lösningen på det problem de står inför. Då man i den situationen man eventuellt befinner sig i har en bättre inblick. Med andra ord kan man inte lösa problem för människor utan att låta dem sitta vid bordet. Med detta vill man också motverka de stereotyper som framkommer om knark missbrukare.

Hur arbetar organisationen

Man arbetar inom Svenska Brukarföreningen genom att ge personer som använder sig av knark stöd. Något man gör är att göra det möjligt för personer som använder narkotika att t.ex. överklaga beslut, få information om sina rättigheter och att vården ska bli bättre på sitt arbete.

Organisationen har genom sina insatser i debatten varit med och pratat inför social styrelsen och varit haft medlemmar med inom regeringens utredning av missbrukare.  Man har också talat inför FN kring mänskliga rättigheter och har ett antal samarbeten inom EU inom samma område.  Organisationen är också medlem inom NAMA och man har arbetat varje år sedan 2008 med att dela ut pris till de som gjort bra ifrån sig inom kampen emot missbruk. Som organisation kan man konstatera att Svenska Brukarföreningen arbetar emot svenskt missbruk utifrån ett perspektiv som inte gör missbrukare dåliga utan vanliga människor med problem.