Metadonprogrammet är döpt efter den klassade narkotikan Metadon. Metadon är en morfinliknande substans därför alltså en så kallad opiod (ämnen som liknar opium). Preparatet har använts för att behandla kronisk smärta och har varit väldigt effektivt i fall av cancersmärta och kronisk smärta.  Metadonprogrammet är ett program för narkotikamissbrukare som bygger på att ersätta de problematiska preparaten som exempel heroin med metadon. Den problematik man har sätt med detta är att läkemedlet fått en närmare relation till illegala preparat. Detta har i sin tur kunnat bli problematiskt för de personer som behandlats med metadon för t.ex. olika typer av smärtor.

Svenska metadonprogrammet

Det svenska metadonprogrammet började i mitten på 60-talet i Uppsala. Programmet har alltid varit kontroversiellt, exempelvis satte socialstyrseln i Ulleråker stopp för nya kandidater till programmet på 80-talet. Detta var på grund av att man kände att man visste om det var den mest effektiva behandlingsformen för personer med missbruk problem. Motståndare till metadonprogrammet har hävdat att behandlingsformen att behandla ett narkotikamissbruk med andra droger är kontraproduktivt. Något som tysta kritikerna var att många personer speciellt med heroinmissbruk ofta dog av överdoser kort efter man påbörjat andra behandlingar. Detta gjorde att socialstyrelsen behövde ett program som hade positiva resultat. Det ända problemet var att även om metadonprogrammet hade historik av positiva resultat. Så skickade man ändå vidare till frågan till Sveriges riksdag där metadonprogrammet äntligen fick godkännande. Men socialstyrelsen har alltid varit tveksamma till behandlingen därför blev det maximalt 200 personer som fick ta del av programmet samtidigt.

På 90-talet blev programmet mer populärt och man öppnade mottagningar för programmet i Lund, Stockholm och Malmö. I samma tidpunkt gjorde man det också mer möjligt för fler att ta del av programmet. I sekelskiftet gjordes programmet ännu mer tillgängligt, ökningen var på grund av att allmänheten blivit mer accepterande av behandlingen. Detta fick två stora effekter på behandlingen, den första var att det inte längre skulle finnas något specifikt antal av personer som kunde delta i behandlingen och att kvalificeringen för programmet minskades för att göra det tillgängligt för personer som varit missbrukare under en kortare tid. Idag har programmet blivit en del av den svenska sjukvården.

Metadon har idag ersätt många andra opiater på grund av dess långvariga smärtstillande effekt. Detta har lett till att läkemedlet ses som ett bättre preparat och kombineras ofta med andra läkemedel för specifika områden så som nerv eller kronisk smärta. Något positivt med metadon är att det idag är ett väldigt billigt preparat kontra de nya läkemedel som kommer idag. Detta är på grund av att patentet för metadon har gått ut.

Metadonprogram utomlands

 Metadon eller som det heter på engelska ”methadone” har utomlands visat liknande effekter som i Sverige. Exempelvis har man sett att personer som får metadon som behandling för missbruk, blir mindre benägna att ta det så kallade dåliga preparatet. Samtidigt som det finns två andra stora fördelar den första är att personer som går igenom programmet visat att läkemedlet inte påverkar personers kriminella aktiviteter. Samtidigt visar preparatet på minskad dödlighet för personer inom programmet.