Stöd och rådgivning

Gör en solidarisk handling och ordna en fest utan alkohol

I Sverige är idag ungefär 310 000 personer alkoholberoende. Det betyder att du med all sannolikhet känner någon som tampas med alkoholen. I vissa fall är problemet uppenbart medan det i andra fall kan vara helt osynligt. Alkoholnormen är också väldigt stark i vårt samhälle, något som försvårar för den som har alkoholproblem. Därför kanContinue Reading “Gör en solidarisk handling och ordna en fest utan alkohol”