Stöd och rådgivning

Finns det missbruksproblem hos personalen?

Att vara beroende av alkohol eller droger är något som påverkar arbetslivet mycket. Men i många fall går det bra att sköta sitt arbete till en början. Om problem med beroende av substanser, såsom alkohol och droger, kan upptäckas tidigt hos någon i personalen, är chansen större att personen i fråga slipper få problem medContinue Reading “Finns det missbruksproblem hos personalen?”

Stöd och rådgivning

Kom lättare ur ett beroende med ett fritidsintresse

Ett beroende skapas av en rad olika saker. Det är inte enkelt att ta sig ur ett beroende. Ett beroende kan skapa ett oerhört stort lidande hos både den person som är beroende och anhöriga. Med missbruk menas att en person använder vissa substanser på ett skadligt sätt. När ett sådant missbruk har pågått enContinue Reading “Kom lättare ur ett beroende med ett fritidsintresse”

Stöd och rådgivning

Gör en solidarisk handling och ordna en fest utan alkohol

I Sverige är idag ungefär 310 000 personer alkoholberoende. Det betyder att du med all sannolikhet känner någon som tampas med alkoholen. I vissa fall är problemet uppenbart medan det i andra fall kan vara helt osynligt. Alkoholnormen är också väldigt stark i vårt samhälle, något som försvårar för den som har alkoholproblem. Därför kanContinue Reading “Gör en solidarisk handling och ordna en fest utan alkohol”

Stöd och rådgivning

Typer av beroende och stödformer

Alla människor kan mer eller mindre drabbas av ett beroende. Beroenden kan finnas i många olika former och handlar både om substanser och olika beteendemönster. Ett beroende är ofta mycket påfrestande för individen och individens omgivning. Många kan önska en förändring och då räcker inte alltid den egna viljan till. Då finns det många olikaContinue Reading “Typer av beroende och stödformer”