Finns det missbruksproblem hos personalen?
Stöd och rådgivning

Finns det missbruksproblem hos personalen?

Att vara beroende av alkohol eller droger är något som påverkar arbetslivet mycket. Men i många fall går det bra att sköta sitt arbete till en början. Om problem med beroende av substanser, såsom alkohol och droger, kan upptäckas tidigt hos någon i personalen, är chansen större att personen i fråga slipper få problem med arbetslivet. Det kan göras med hjälp av en så kallad medarbetarundersökning som samtliga medarbetare får göra.
Med hjälp av rätt frågeställningar, går det att få reda på om någon har problem som kanske inte har hunnit märkas ännu. Då kan stödinsatser sättas in tidigt i form av bättre förståelse hos ledningen och erbjudande om terapisamtal på arbetstid. Om inget görs riskerar den med beroendeproblematik att förlora jobbet. Det kan snabbt leda till ännu värre problem för den enskilde då arbetslösheten både är en bidragande faktor till psykiska problem samt skapar en större ekonomisk utsatthet.