Olika typer av beroende och stöd
Spelberoende

Olika typer av beroende och stöd

Beroenden av olika slag kan orsakas av olika anledningar oavsett om det är spelberoende, alkoholberoende eller ett annat destruktivt beteendemönster. I vissa fall kan svårigheter i livet trigga igång ett spelberoende eller något annat beroende. Det kan exempelvis vara att du ligger i tvist med ett företag som du mår dåligt av och därav även falla offer för ett spelberoende på köpet. Befinner du dig i en tvist finns det hjälp att hämta genom proffs som sköter om kommersiella tvister istället för ta till destruktiva beteenden och förvärra saken på vägen. Detta var ett exempel på hur ett spelberoende kan börja. Det finns många saker i livet som kan trigga ett beroende och det kan se annorlunda ut från fall till fall. Andra ting som har bevisat löna sig utöver ett fritidsintresse när det gäller beroenden av olika slag är stöd, läs vidare nedan.

Stöd i olika former

Stöd finns där för dem som behöver det i olika former. Det svåra i ett beroende är att själv komma till insikt att du har ett beroende. Familj och vänner som står dig nära kommer med största sannolikhet att stötta dig på din resa. Andra vägar att gå vid ett beroende eller i kombination med stöttning av familj och vänner är att söka den hjälp som finns för olika beroenden. Det finns många fantastiska institut för spelberoende tillika andra beroenden som du kan vända dig till. En viktig sak att komma ihåg är att du inte är ensam för då hade inte alla dessa hjälpinstitutioner för beroenden överhuvudtaget funnits.

Spelberoende