Nycklar för att komma ur ett beroende
Stöd och rådgivning

Nycklar för att komma ur ett beroende

Vi lever i en tid i Sverige idag när allt fler är utsatta i samhället på olika sätt. Människor har på grund av olika saker som begränsar dem i livet hamnat på platser som gör att de inte kan vara en del av samhället på samma sätt som de skulle behöva vara för att må bra. Ett väldigt stort problem som många människor brottas med är olika typer av beroenden, ofta i form av alkohol eller droger. För att bli en naturlig och väl fungerande del av samhället behöver man ta sig ur dessa beroenden. Men detta är såklart oerhört svårt och det finns inte ett enda rätt sätt att göra det på utan olika metoder passar olika bra för olika människor. I denna artikel kommer vi dock att lyfta några nycklar när det kommer till att ta sig ut ur ett beroende och förhoppningsvis så kommer du att få en större kunskap om olika sätt att ta sig an detta svåra problem.

Struktur och arbete

Ett sätt att ta sig ur ett beroende är att se till att skapa struktur och fylla sitt liv med meningsfulla saker som kan uppta vardagen. Ett beroende i form av alkohol eller droger är ofta ett sätt att fly vardagen för att man känner att den inte har någon mening eller för att man möter problem som man inte kan hantera. Genom att skaffa ett arbete på till exempel ett bemanningsföretag i Malmö skapar man struktur på sin vardag och bygger också ett självförtroende av att man kan ta hand om sig själv. Att skaffa ett arbete på till exempel ett bemanningsföretag Malmö är också ett sätt att skapa sociala kontakter och ett socialt nätverk som gör att man är mindre sårbar för saker som till exempel motgångar i livet som kan göra att man faller tillbaka i sitt beroende.

Hålla sig fri

Att hålla sig nykter eller drogfri när man väl har blivit av med sitt beroende en gång är inte enkelt och det är många som faller tillbaka i gamla hjulspår. Detta är såklart något man till varje pris vill undvika eftersom det kan vara ännu svårare att ta sig ur ett beroende för den andra gång och man vet att risken finns att man faller tillbaka. Att besöka olika typer av möten där man får möta likasinnade och människor som möter samma problem kan vara ett sätt att hantera detta och få stöd i den fortsatta kampen mot drogerna eller alkoholen. En annan viktig del i att inte falla tillbaka är att sätta upp tydliga gränser och riktlinjer för vad som är ok eller inte och göra allt man kan för att inte sätta sig i situationer där man riskerar att bryta mot dessa gränser.