Stöd och rådgivning

Finns det missbruksproblem hos personalen?

Att vara beroende av alkohol eller droger är något som påverkar arbetslivet mycket. Men i många fall går det bra att sköta sitt arbete till en början. Om problem med beroende av substanser, såsom alkohol och droger, kan upptäckas tidigt hos någon i personalen, är chansen större att personen i fråga slipper få problem medContinue Reading “Finns det missbruksproblem hos personalen?”