Alkoholberoende – kom ur riskzonen
Stöd och rådgivning

Alkoholberoende – kom ur riskzonen

Att vara medveten om att man kan ligga i en så kallad riskzon är det absolut första steget till att bryta en negativ cirkel. Att vara beroende av alkohol är tyvärr inte så ovanligt som man kanske först kan tro. Alkohol är mycket beroendeframkallande och genom att bryta den negativa utvecklingen kan man stoppa och behandla sitt problem i tid. På så sätt är det lättare att hitta tillbaka till sig själv och dessutom få en sundare och bättre relation till ämnet.

I vissa fall kan man själv ta tillbaka kontrollen över hur mycket alkohol man konsumerar, men i andra fall kan man behöva mer hjälp än så. Man kan t.ex. behöva professionell hjälp för att lyckas återta kontrollen i sitt liv. Det bästa är naturligtvis om man kan undvika att hamna i riskzonen till att börja med, men är man redan där är det viktigt att man agerar snabbt. Att befinna sig i riskzonen behöver inte betyda att man måste undvika alkohol helt och hållet. Däremot behöver man se till att dricka på ett mer kontrollerat sätt. Du lyckas med detta genom att:

1. Inte dricka så ofta. Med det rekommenderas att man inte dricker alkohol mer än två gånger i veckan.

2. Drick dig inte till fullständig berusning. Är du kvinna bör du ta max 3 glas och som man, max 4.

3. Se till att du har en strategi. Det kan t.ex. handla om att du väljer bort väldigt stark sprit eller att du inte får dricka innan ett specifikt klockslag.

4. Var extra kontrollerande mot ditt eget drickande. Speciellt om det finns någon i familjens vars alkoholvanor inte är de bästa.

Om du är i behov av hjälp för att få bukt med ett beroende eller ett alkoholproblem kan du alltid vända dig till vården. Vänder du dig till vårdcentralen behöver du inte betala mer än den vanliga patientavgiften. Väljer du däremot en privat verksamhet kan det kosta mer, dock får man oftast snabbare hjälp.

Kom ihåg att ett alkoholproblem inte bara skadar dig själv, utan kan även skada andra delar av ditt liv, t.ex. ditt arbete eller dina relationer. Är du anställd kan du i många fall få hjälp av din arbetsgivare att vägledas i rätt riktning, men som egen företagare är det lite svårare. Med hjälp av Fakturino kan du ansöka om företagslån så att din verksamhet kan komma på fötter igen om du behöver vara borta under en längre behandlingsperiod. Företaget erbjuder även factoring för att du ska kunna få in mer likviditet till företaget om så skulle behövas.

Det viktigaste är att du får kontroll över ditt drickande igen så att du kan fortsätta din resa mot en bättre livsstil. Du gör inte bara något riktigt bra för dig själv, utan blir även ett fint exempel att följa för andra som lider av samma problematik.