Symtom på alkohol- eller drogberoende
Drog- och alkoholberoende

Symtom på alkohol- eller drogberoende

Alla människor fungerar på olika sätt och våra kroppar tål olika mycket. Av denna anledning kan det vara väldigt svårt att själv kunna avgöra om man har hamnat i ett beroende eller inte. Ett vanligt missförstånd är att om man mår bra av det man gör, så kan man också fortsätta. Det har ju ännu inte orsakat något skada, eller?

Jo, visst kan det ändå orsaka skada och vanligtvis större skada än man kan tro. Här nedan kan du läsa om de vanligaste symptomen på att du lider av ett drog- eller alkoholberoende. Om du känner igen dig i ett eller flera av symptomen kan det vara bra att se över dina vanor och kontakta en hjälp- och stödlinje eller vårdcentralen för hjälp och vägledning.

Symptom på beroende

1. Ett av de vanligaste symptomen på att man är beroende av en drog eller alkohol är att man känner ett väldigt starkt sug och begär efter att få substansen.

2. När du väl får drogen eller alkoholen så kan du inte kontrollera användandet. Du dricker alldeles för mycket eller betydligt längre än vad du hade planerat från början. Detsamma gäller för droger, att du tar mer än vad du tänkt dig (droger kan även vara läkemedel).

3. Du har vid ett flertal tillfällen försökt att minska på användandet, men inte lyckats och gått tillbaka till samma konsumtion och omfattning som du ville bort från.

4. Ditt drickande eller droganvändning har fått ta en alldeles för central roll i din vardag. Du väljer situationer där du kan få tag på substansen istället för att göra annat – annat som du egentligen också tycker är viktigt.

5. Den mängd alkohol som tidigare kunde få dig berusad räcker inte längre till. Du måste öka konsumtionen för att du ska känna av ruset igen, ruset som egentligen ligger till grund för beroende från första början.

6. Om du inte har möjlighet att få tag på droger eller alkohol så mår du väldigt dåligt. Du kan få abstinensbesvär eller svårt att koncentrera dig. Skakningar, illamående och svårt att sova är också väldigt vanligt förekommande symptom.

7. Du riskerar din eller familjens ekonomi för att kunna köpa mer alkohol eller droger. Det kan t.ex. handla om att du lånar pengar från vänner eller tar lån för att kunna köpa mer.