Beroende av alkohol
Drog- och alkoholberoende

Beroende av alkohol

Tobak är en av de absolut vanligaste substanserna att vara beroende av, men utöver tobak så är det alkohol som hamnar på en stadig andraplats. En ungefärlig uppskattning är att det finns cirka 330 000 människor i hela landet som är beroende av just alkohol och det finns olika nivåer. Här får du läsa om riskbruk, skadligt bruk och beroende.

När man talar om riskbruk så brukar man oftast inte utgå från hur mycket en människa dricker, utan här är det främst vad alkoholen har för påverkan på omgivningen man har. När man befinner sig i ett riskbruk så är det oftast lättare att ta sig igenom dessa genom att man inser vad de negativa konsekvenserna kan medföra.

När man diagnostiserar en människa med ett skadligt bruk av alkohol så tittar man på ett flertal olika aspekter. Man tittar på hur mycket en människa dricker, för att på så sätt kunna avgöra om det finns en risk för att sociala problem kan uppstå eller om det finns en risk för att konsumtionen kan påverka den egna hälsan. Man tittar på vad som händer om man skulle fortsätta dricka i samma omfattning, men diagnosen sätts individuellt. Orsaken till detta är att människor helt enkelt tål olika mängder alkohol.

Beroende

Befinner man sig i den grupp som är i riskzonen eller skadligt bruk så är det fortfarande stora möjligheter att man med rätt hjälp kan ta sig ur problemet relativt snabbt, men när ett bruk har förvandlats till ett beroende är det vanligtvis mycket klurigare och kräver således mycket mer av både vård och personen i fråga. När man har hamnat i ett alkoholberoende har hjärnan fått ta så mycket stryk och blivit så ordentligt påverkad att den helt har genomgått en förändring från vad den tidigare var. Har man hamnat här är det sällan den egna viljan som kommer att vara tillräcklig för att man ska kunna ta sig ur beroendet.

Det är inte längre du själv som styr hur mycket du ska konsumera, utan här är det istället alkoholen som kommer att vara den styrande faktorn i ditt liv. Symptom som tyder på att man har hamnat i ett beroende av alkohol är bland annat att man känner abstinens, att man förlorar kontrollen och att alla tankar som man har kretsar kring hur man ska få tag på mer alkohol eller nästa tillfälle man har att få dricka igen. Ett sätt att kontrollera och få en inblick i sina alkoholvanor är att tänka på hur man beter sig när man t.ex. ska gå på en tillställning. Om man är mer intresserad av vad som ska serveras som dryck än vilka människor som man ska få umgås med är det hög tid att fundera på hur vanorna egentligen ser ut.