Medberoende och vad man kan göra
Stöd och rådgivning

Medberoende och vad man kan göra

Oavsett vilken typ av beroende en person har hamnat i så kan det vara väldigt trassligt att ta sig ur. Detta gäller faktiskt inte bara för personen som är beroende utan även dennes anhöriga. Det är lätt att hamna i ett ett slags medberoende och åka känslomässig berg- och dalbana beroende på vilket humör den drabbade är på för stunden. Läs mer här vad du som anhörig kan göra.

Läs på om situationen

Beroende på vilket beroende din anhöriga har så är det mycket viktigt att läsa på om saken. Om personen ifråga lider av smärta och har blivit beroende av piller så kan det vara bra att läsa på både om tablettmissbruk och orsaken till själva smärtan för att se om det finns något alternativ. Du kan exempelvis gå in på Artros.org om smärtan kommer från artros, en ledsjukdom som innebär en förslitning och att ledbrosket bryts ner för att orsaka smärta och obehag.

Om det gäller missbruk av andra slag, till exempel sexmissbruk, drogmissbruk eller spelberoende finns det stor hjälp att få. Det finns en rad olika hjälplinjer och telefonlinjer du kan ringa samt föreningar och gruppsamtal som du kan gå med i. Anonyma Alkoholister har till exempel en stödgrupp för alkoholmissbrukares anhöriga.

Ta hand om dig själv

En nära anhörig vet hur tufft det är att vara i närheten av eller leva med en person med psykiska besvär. Din man kanske är sexmissbrukare och notoriskt otrogen eller din dotter är deprimerad och går upp och ner i humör på ett sätt du har svårt att hantera.

Alla närstående som kämpar mot och med en medberoendeställning behöver ta egen tid ibland för att orka med. Tänk efter vad just du mår bra av och avsätt tid varje dag eller vecka åt dig själv. Se också till att du har vänner som förstår vad du går igenom så att du slipper känna dåligt samvete.