Typer av beroende och stödformer
Stöd och rådgivning

Typer av beroende och stödformer

Alla människor kan mer eller mindre drabbas av ett beroende. Beroenden kan finnas i många olika former och handlar både om substanser och olika beteendemönster. Ett beroende är ofta mycket påfrestande för individen och individens omgivning. Många kan önska en förändring och då räcker inte alltid den egna viljan till. Då finns det många olika former av stöd och hjälp för en person med beroendeproblematik.

Faktorer som påverkar ett beroende

Ett beroende kan starta tidigt i livet på grund av både psykosociala situationer och en traumatisk livshändelse som triggar ett beroende. En uppväxt med missbruk kan påverka livet som vuxen då barn till missbrukare blir sårbara föräldrar och kan ha problem att känna tillit till andra. Det ökar även risken för att de själva som vuxna kan hamna i samma mönster med missbruk, särskilt alkoholmissbruk som delvis kan ha ärftliga faktorer. Ofta börjar människor ett missbruk när de inte mår bra och försöker helt enkelt döva den psykiska, inre smärtan för att orka med vardagen. Är man under bättring eller vill må bättre, kan man istället unna sig saker som kan få en att må bra utan ett beroende. Då kan man unna sig skönhetsförbättringar hos ak.se för en väg till ett välmående man längtar efter. Många föredrar olika sätt att må bättre, men man kan med fördel få allt från professionell plastikkirurgi till unika produkter för både män och kvinnor!

Alkoholism – arv eller miljö?

Man har genom forskning kommit fram till att alkoholism är ett förhållande mellan arv och miljö i en komplicerad process. Förr trodde man att gener var den största faktorn till att utveckla alkoholism men så är inte alltid fallet. Gener påverkar endast till en viss del, cirka hälften, medan den andra delen är miljöfaktorer. En person utan alkoholism i släkten löper lika stor risk att dricka för mycket om de kanske plötsligt drabbas av något traumatiskt i livet. Det finns andra typer av substansberoenden, som drogmissbruk, som kan vara mycket svåra att ta sig ur, men inte omöjliga.

Även om viljan kan sitta långt inne efter år av missbruk, är det ändå viktigt att någon form av önskan och vilja att bli bättre finns där. Ett beroende kan även handla om spelberoende, sexberoende eller stöldbegär. Sådana missbruk brukar kategoriseras som beteendemissbruk. Det finns olika typer av beteendemissbruk där man kan få varierande stöd och hjälp. Ett spelmissbruk kan man få hjälp med genom Folkhälsomyndigheten, som i sin tur har resurser i form av stöd genom kommunen, regionen eller Stödlinjen. Det finns även fristående organisationer och företag som kan hjälpa en individ med ett spelberoende. Spelmissbruk har blivit ett stort samhällsproblem då allt fler spelföretag öppnar upp på internet med stark marknadsföring, lockande erbjudanden och spännande spel. Sexberoende är något som är ett stort problem för en del individer. Det pågår forskning kring sexmissbruk och vad som definierar detta. Ett sexmissbruk är en beteendestörning där man ofta dövar något jobbigt eller att det triggar ett spänningssökande. För sexmissbruk finns det effektiv KBT-behandling där man går på djupet till dess orsaker. När det gäller stöldbegär är det ofta bra med KBT-terapi för att försöka förstå detta fenomen som ofta rotar sig i spänningssökande och tröstbeteende. Drogmissbruk är även svårt för många att hantera och ofta kräver detta större samhällsinsatser genom vården i form av avgiftning, terapi och/eller nedtrappningsprogram. Inget är omöjligt om viljan finns och med rätt stöd på vägen!