Stöd och rådgivning

Typer av beroende och stödformer

Alla människor kan mer eller mindre drabbas av ett beroende. Beroenden kan finnas i många olika former och handlar både om substanser och olika beteendemönster. Ett beroende är ofta mycket påfrestande för individen och individens omgivning. Många kan önska en förändring och då räcker inte alltid den egna viljan till. Då finns det många olikaContinue Reading “Typer av beroende och stödformer”