Vad är ett beroende?
Drog- och alkoholberoende

Vad är ett beroende?

En människa kan bli beroende av precis vad som helst, men ett beroende som är mycket vanligt förekommande är beroendet av droger och/eller alkohol. Det är svårt att säga exakt vad det är som orsakar att en del människor blir beroende och andra inte, men mycket tyder på att det har med hjärnans eget belöningssystem att göra.

När ett beroende väl har uppstått kan det vara mycket svårt att “backa bandet” igen och därför är det viktigt att man försöker upptäcka symptomen så tidigt som möjligt. Det är vanligtvis lättare för utomstående, t.ex. vänner och familj att upptäcka ett problem eller beroende innan personen i fråga själv gör det.

Varför uppstår ett beroende av alkohol eller droger?

I både nyhetstidningar, forskningssajter och i media kan man läsa om varför beroende uppstår och vilka symptom som en människa med ett beroende kan ha, men vad är det egentligen som ligger till grund? Här är det belöningssystemet som har stor betydelse. När vi gör något som får oss att må bra, t.ex. när vi tränar, äter mat som vi verkligen tycker om eller när vi har sex så frigör hjärnan ett ämne som heter dopamin. När dopaminet i hjärnan frisätts så får vi en känsla av välbehag och då sker en koppling i hjärnan. Hjärnan kopplar ihop den trevliga känslan med den handling som man precis utförde, t.ex. tog en drog, drack alkohol eller tog en cigarett. Alkohol och droger är dessutom tillsatta med just beroendeframkallande ämnen, vilket gör att fler människor blir beroende av just dessa ämnen än ämnen som är mer naturliga.