Beroendecentrum är för dig som har problem med missbruk och vill ha hjälp. Beroendecentrum arbetar aktivt för att hjälpa personer med olika beroende eller missbruksrelaterade sjukdomar. Beroendecentrum inte bara för dig som har problem med exempelvis knark, utan du som har problem med missbruk kring exempelvis läkemedel kan också söka hjälp. Några av de vanligaste beroende kring läkemedel är sömnpiller, starka värktabletter och medicin emot ångest. Om man väljer att överkonsumera dessa produkter kan det ledda till att man framkallar ett missbruk.

Program för drogmissbruk

Opiatprogram är för de som är beroende av någon form av opiumpreparat t.ex. heroin eller morfin. Vid längre missbruk kan man få en möjlighet att ta del av de program socialstyrelsen erbjuder. Ett vanligt program är metadonprogrammet som använder sig av opiumpreparatet metadon för att hjälpa personer beroende av heroin. För att få ta del av ett sådant program krävs det vissa krav man måste uppfylla. Dokumenterat missbruk i minst ett år och man måste ge sitt godkännande efter man tagit del av information om behandlingen. Andra krav är exempelvis att man ska vara kontaktbar dagligen. Man ställer också vissa krav på ålder då personer under 20 ofta är ett jobb för socialtjänstens ungdomsvård. Men vid extrema förutsättningar görs undantag t.ex. en 19 åring med extremt missbruk.

Om man har haft en psykiatrisk sjukdom måste denna vara behandlad och man måste vara frisk. Det måste finnas socialtjänst på hemorten. För att kunna använda sig av denna typ av behandling krävs verksamhet, sysselsättning, studier eller arbete. Slutligen måste man ha ett kontrakt med läkemedelassisterad om behandlingen vi beroende.

Denna typ av behandling sker genom socialtjänsten som man kontaktar, efter kontakt får man en handläggare som gör en utredning och tar beslut om vilken behandlingen som passar bäst. De flesta regioner har ett beroendecentrum. Om man vill uppnå goda resultat med krävs ett bra samarbete mellan den som ska bli behandlad och de sociala tjänster som finns i samma persons hemkommun.

Dina rättigheter kring behandlingen

För att försäkra dina rättigheter som patient finns patient lagen. Lagen tar upp den information du har rätt till som patient om t.ex. behandlingar. Den som är patient har rätt att välja den vårt som passar bäst för den med andra ord vårdval. Personalen ska göra det så lätt som möjligt och underlätta för den som ska behandlas ska kunna vara med i beslutfattandet.

Den informationen man har rätt till är vilket hälsotillstånd man som patient befinner sig i. Vad som kan göras relation kring undersökning, vård och behandling. Detta innefattar olika typer av läkemedel, vad vården kommer innebära, vilka resultat som väntas och de olika risker som finns kring behandlingen. Du har också rätt till vad som kommer efter vården och vad du kan förvänta dig kring förebyggande av återfall och nya sjukdomar. Slutligen har du också rätt till information kring behandlingar i andra EU-land som exempelvis Sverige saknar.  Denna information får du genom försäkringskassan. Kom ihåg att du måste ge tillstånd för att du ska kunna dela information med tillexempel familj eller vänner.